Bildet viser "blinQ"-logoen. Den har stilisert tekst hvor "Q" har en unik design. Til venstre for teksten er en grafikk av fire sammenlåsende former som danner et sirkulært mønster, farget i blått, lyseblått og oransje. Det overordnede designet gir et dynamisk og moderne inntrykk, med vekt på digital transformasjon.

Om oss

Hvem vi er og hva vi gjør

I blinQ, er vår tro rotfestet i overbevisningen om at det er samspillet mellom mennesker og teknologi som virkelig skaper verdi. Vi er ikke bare eksperter, men vi er lidenskapelig opptatt av å plassere de rette menneskene på riktig sted, til riktig tid. Dette skaper merverdi for våre kunder og samarbeidspartnere.

Vi er din sikkerhet for ønsket resultat. Med vår fremragende kompetanse som eksperter innen ulike områder, utvikler vi og setter sammen intelligente og bærekraftige løsninger. Gjennom nære partnerskap med våre kunder, går vi utover teknologien for å levere verdifull innovasjon. Hos blinQ tar vi deg fra teknologi til verdi, og vi gjør det med en dedikert forpliktelse til ekspertise, samarbeid og bærekraft. Velg blinQ – hvor vår ekspertise møter din visjon for fremtiden.

Ærlig

Vi tror på transparens, og anbefaler ikke løsninger vi ikke kan stå inne for

Raus

Takhøyde er til for å brukes. Vi er uselviske, viser omsorg og tror på kraften i mangfold

Engasjert

Vårt engasjement for kundene og entusiasmen for teknologi flytter grenser

Vår historie

Det begynte som en gryende drøm om å starte noe eget, hvor kompetanse, ansvar- og teamfølelse stod i fokus. I mars 2016 ble blinQ en virkelighet, under mantraet «Kontinuerlig forbedring og aldri læring på kundens regning». Vi har ikke sett oss tilbake siden!

Mars 2019 startet vi blinQ på Vestlandet, med kontor i Bergen. Mars 2023, startet vi opp vårt kontor i Trondheim, begge steder med samme grunnleggende verdier innen kundenærhet og kompetanse. På kort tid har vi blitt engasjert hos mange spennende bedrifter og opplever god respons fra markedet.

Vår tjenesteportefølje har utviklet seg i takt med ansettelsen av nye dyktige kollegaer som alle brenner for våre kunder, teknologi og deler våre verdier. Godt hjulpet av robuste systemer, gode partnere, involvering av de ansatte i utviklingen av selskapet og en solid forståelse for hvorfor våre kunder velger nettopp blinQ – vil vi fortsette å utvikle oss med stadig nye kollegaer, flere lokasjoner og nye verdiøkende tjenester.

ISO 9001

Å være ISO/IEC 9001-sertifisert betyr at et selskap har implementert og opprettholder et kvalitetsstyringssystem som er i samsvar med kravene i ISO 9001-standardene. Dette innebærer at selskapet har etablert prosesser og prosedyrer for å sikre at produktene eller tjenestene de leverer, møter kundens krav og forventninger på en konsistent og pålitelig måte. Fordeler med å være ISO 9001-sertifisert inkluderer forbedret kvalitet i produkter og tjenester, økt kundetilfredshet, effektiv ressursutnyttelse, forbedret styring av risiko og økt konkurranseevne på markedet.

ISO 27001

Å være ISO/IEC 27001-sertifisert betyr at et selskap har etablert, implementert og opprettholder et informasjonssikkerhetsstyringssystem i samsvar med kravene i ISO 27001-standarden. Dette systemet sikrer at selskapet effektivt identifiserer, evaluerer og behandler informasjonssikkerhetsrisikoer for å beskytte konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten til informasjonen den håndterer. Dette kan inkludere prosesser for å håndtere data, sikkerhetshendelser og kontinuerlig forbedring av informasjonssikkerhet. Å være ISO 27001-sertifisert kan gi tillit til kunder, partnere og interessenter om selskapets forpliktelse til å beskytte deres sensitive informasjon.

Bildet viser "blinQ"-logoen. Den har stilisert tekst hvor "Q" har en unik design. Til venstre for teksten er en grafikk av fire sammenlåsende former som danner et sirkulært mønster, farget i blått, lyseblått og oransje. Det overordnede designet gir et dynamisk og moderne inntrykk, med vekt på digital transformasjon.