ansatte

Om blinQ

Vi i blinQ tror på at mennesker i samhandling med teknologi er det som skaper verdi. De riktige menneskene på rett plass til rett tid, gir merverdi til både kunder og samarbeidspartnere
Trygghet for ønsket resultat - Gjennom topp kompetanse, smarte bærekraftige løsninger og partnerskap med våre kunder, tar vi kunden fra teknologi til verdi

Våre verdier - ÆRE

Ærlig

Vi tror på transperens, og anbefaler ikke løsninger vi ikke kan stå inne for

Raus

Takhøyde er til for å brukes. Vi er uselviske, viser omsorg og tror på kraften i mangfold

Engasjert

Vårt engasjement for kundene og entusiasme for teknologi flytter grenser

Vår historie

Det begynte som en gryende drøm om å starte noe eget, hvor kompetanse, ansvar- og teamfølelse stod i fokus. I mars 2016 ble blinQ en virkelighet, under mantraet «Kontinuerlig forbedring og aldri læring på kundens regning». Vi har ikke sett oss tilbake siden!

Mars 2019 startet vi blinQ på Vestlandet, med kontor i Bergen. Her også med samme grunnleggende verdier innen kundenærhet og kompetanse. På kort tid har vi blitt engasjert hos mange spennende bedrifter og opplever god respons fra markedet.

Vår tjenesteportefølje har utviklet seg i takt med ansettelsen av nye dyktige kollegaer som alle brenner for våre kunder, teknologi og deler våre verdier. Godt hjulpet av robuste systemer, gode partnere, involvering av de ansatte i utviklingen av selskapet og en solid forståelse for hvorfor våre kunder velger nettopp blinQ – vil vi fortsette å utvikle oss med stadig nye kollegaer, flere lokasjoner og nye verdiøkende tjenester.

Mars 2016
BlinQ AS stiftes

blinQ AS starter opp i Oslo

Mai 2016
blinQ flytter i Oslo

blinQ flytter inn i Wergelandsveien 7

April 2019
blinQ flytter i Oslo

blinQ flytter til Øvre Slottsgate 27

Mars 2019
blinQ i Bergen

blinQ etablerer seg i Bergen

Des 2019
NOK 100 millioner

blinQ når en årlig omsetning på 100 millioner kroner

2020
Korona

blinQ opprettholder driften og permitterer ingen ansatte under korona-epidemien

Juni 2021
50 Ansatte

blinQ runder 50 faste ansatte

Desember 2021
Nok 150 millioner

blinQ når 150 MNOK omsetning

Våren 2022
Migrering

MSP-plattform migrert til Azure LZ

Sommeren 2022
10% kvinneandel

Kvinneandelen blir over 10%

Mars 2023
blinQ i Trondheim

blinQ etablerer seg i Trondheim

Mars 2023
blinQ i Stockholm

blinQ etablerer seg i Stockholm

Våre USPer

blinQ er et kompetansehus med stor faglig bredde. Våre konsulenter og rådgivere er erfarne og svært kompetente. De støttes av en omfattende tjenesteportefølje, som blant annet inkluderer support, forvaltning og utstyrsleveranser.

Vi knytter IT-strategi og tiltak til forretningsmål. Beslutninger er informerte og kompromisser er belyst. Avkastning på IT-investeringene sikres best med tydelig eierskap i ledelse og forankring hos brukerne.

Vi utfordrer hva som er “godt nok”. Hva som er hensiktsmessig kan finnes både i best-of-breed og i suiter – eller i gjenbruk. Formålstjenlighet er aldri oppnådd uten forståelse for kundens virksomhet og kontekst

blinQ svarer opp hele økosystemet. En sikker, forvaltbar og brukervennlig løsning forutsetter en helhetlig plan. Våre anbefalinger er aldri motivert av kampanjer eller andre insentiver enn prosjektets suksess.

Vi fjerner teknisk gjeld, høster de lavt hengende fruktene og flytter kontrollen tilbake til kunden uten teknisk låsing. Investering i kontinuerlig innovasjon og kompetanseheving ligger i vår natur.

Gjennom god samhandling og det å forstå våre kunders behov, gir vi trygghet for ønsket resultat og løfter riktig sammensatt teknologi til verdi.

Det er mange aktører som konkurrerer om kundenes gunst, men vårt fokus er på prosjekt leveranser, ansvar for sluttresultatet og høy kompetanse. 

– Pål Gran
   CEO

Pål Gran sirkelbakgrunn

Vår størrelse gjør oss også veldig fleksible og vi treffer godt når kundene etterspør høy kompetanse i kombinasjon med evne og vilje til å tilpasse seg nye leveranseformer

– Ståle Kjørsvik
   COO

stale