Bildet viser "blinQ"-logoen. Den har stilisert tekst hvor "Q" har en unik design. Til venstre for teksten er en grafikk av fire sammenlåsende former som danner et sirkulært mønster, farget i blått, lyseblått og oransje. Det overordnede designet gir et dynamisk og moderne inntrykk, med vekt på digital transformasjon.

Bærekraft

Bærekraft i hvert ledd
Logoen til FNs Global Compact med en stilisert, mørkeblå globus omgitt av laurbærgrener til venstre med "UN GLOBAL COMPACT" rundt den. Til høyre, med matchende mørkeblå skrift, står "United Nations Global Compact", som symboliserer moderne IT-løsninger for globale utfordringer.
Det er viktig for oss

Tydelig samfunnsansvar

I blinQ har vi klare forventninger til våre underleverandører og samarbeidspartnere når det gjelder miljøansvar og bærekraft. Vi legger vekt på at de har implementert robuste rutiner for miljøledelse, og vi ser spesielt etter initiativer som støtter livssyklushåndtering. Dette innebærer at våre partnere må kunne dokumentere gode praksiser for gjenbruk og miljøvennlig resirkulering, som er kritisk for å minimere vår samlede påvirkning på planeten.

I tillegg til miljømessige hensyn, stiller vi også krav til høye standarder for forretningsetikk hos våre leverandører. Vi i blinQ er bevisste på våre leveransemodeller og søker konstant etter måter å forbedre dem på. Gjennom begrensede transport- og logistikkoperasjoner streber vi etter å redusere karbonutslippene våre. En nøkkelstrategi i denne sammenhengen er vår utstrakte bruk av drop-shipment som logistikkmodell. Denne tilnærmingen muliggjør vareleveranser direkte til sluttkunden fra produsenten eller distributøren, og er en del av vår helhetlige innsats for å minimere vår påvirkning på miljøet. Hos blinQ er vi forpliktet til å legge grunnlaget for en bærekraftig og etisk forretningspraksis i alle ledd av vår virksomhet.

Et verdenskart som består av ASCII-tegn viser land i forskjellige gråtoner. Nederland er uthevet i oransje, omgitt av deler av Europa i lys grått. Resten av kontinentene og landene vises i lysere gråtoner, med havet i en mørk tone, som reflekterer digital transformasjon.

Konkrete forbedringstiltak 2024:

  1. blinQ vil i 2024 etablere stipend på 1 x kr. 25.000,- samt en bærbar PC for kvinner som søker videreutdanning innen teknologi og hvor slikt stipend er en forutsetning for å kunne ta slik utdanning. blinQ vil selv ikke være part i utvelgelsen eller kreve gjenytelser i noen form
  2. Vurdere utvidet samarbeide med lokal aktør innen samfunnsansvar, eks. Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Røde Kors etc.
  3. Delta som frivillige på utvalgte dugnadsaktiviteter og/eller arrangementer som Alternativ Jul, Bøssebærer under TV-aksjonen
  4. Fortsette å støtte utvalgte veldedige formål
  5. Videreutvikle mentorprogram for unge talenter
  6. Utforske samarbeid med tjenesteytere innenfor arbeidstiltak for tilpasset arbeidsplasserfaring
  7. Profesjonalisere program og verktøy for optimal brukeradopsjon og målbar gevinstrealisering i våre kundeprosjekter

Det er viktig for oss

Våre kontorlokasjoner, er valgt ut fra nærhet til offentlig transport, energiklassifisering og planløsning. blinQ har ingen parkeringsplasser til egne ansatte, men oppfordrer til bruk av offentlig transport til og fra arbeid og oppdragssted.

Alt avfall fra blinQ resirkuleres og gjenvinnes gjennom felles ordninger, og grønt returpunkt på de lokasjoner vi disponerer.

I den digitale tiden vi står i, etterlever vi vårt miljøansvar med interne rutiner for elektroniske arkiv og signeringsløsninger for alt av dokumenthåndtering. Utskrift holdes til et absolutt minimum. For å redusere reiseaktivitet både lokalt og nasjonalt, benytter vi der det er mulig elektroniske arenaer for både interne og eksterne møter. For oss i blinQ, er dette noen viktige prioriteringer og våre bevisste mål for et bedre miljø mot 2030.

Et sirkulært arrangement med 17 trapesformede segmenter, hver i forskjellige farger, representerer FNs bærekraftsmål (SDG). Ringen inkluderer nyanser av blått, rødt, oransje, grønt og lilla. Denne sammenhengende designen er parallell med den integrative tilnærmingen som trengs i IT-sikkerhet og teknologisk rådgivning.
Bildet viser "blinQ"-logoen. Den har stilisert tekst hvor "Q" har en unik design. Til venstre for teksten er en grafikk av fire sammenlåsende former som danner et sirkulært mønster, farget i blått, lyseblått og oransje. Det overordnede designet gir et dynamisk og moderne inntrykk, med vekt på digital transformasjon.