Bildet viser "blinQ"-logoen. Den har stilisert tekst hvor "Q" har en unik design. Til venstre for teksten er en grafikk av fire sammenlåsende former som danner et sirkulært mønster, farget i blått, lyseblått og oransje. Det overordnede designet gir et dynamisk og moderne inntrykk, med vekt på digital transformasjon.

Meta legger ned Workplace!

Workplace, en plattform designet for å forbedre samarbeid og kommunikasjon innen organisasjoner,  og har vært et verktøy mange selskaper har tatt i bruk for å styrke sin interne kommunikasjon. Men nå har nyheten om at Workplace skal legges ned, skapt bekymring blant brukere og organisasjoner.
Vi vil i denne artikkelen gå igjennom hvorfor det skjer, konsekvensene  og hvilke andre muligheter som finnes.

Header bilde på artikkelen

Hvorfor legger Meta ned Workplace
Meta har besluttet å legge ned Workplace av flere grunner:

 1. Manglende markedsandel: Til tross for innsats og ressurser investert i Workplace, har plattformen slitt med å konkurrere med andre etablerte samarbeidsverktøy som Microsoft Teams, Slack og Zoom.
 2. Strategisk omprioritering: Meta kan ha bestemt seg for å fokusere på andre områder hvor de ser større potensial for vekst og innovasjon, som metaverse og andre fremtidsrettede prosjekter.
 3. Brukertilbakemeldinger: Tilbakemeldinger fra brukere kan ha indikert at Workplace ikke møtte behovene deres på samme måte som konkurrerende plattformer, noe som kan ha bidratt til beslutningen om å avvikle tjenesten.

Konsekvenser
Nedleggelsen av Workplace vil ha flere konsekvenser for brukerne:

 1. Overgangsproblemer: Bedrifter som er avhengige av Workplace for intern kommunikasjon og samarbeid, må finne alternative plattformer og migrere data og samtaler, noe som kan være tidkrevende og kostbart.
 2. Tap av funksjonalitet: Brukere kan miste tilgang til spesifikke funksjoner de har blitt vant til, og det kan ta tid å finne tilsvarende funksjoner på nye plattformer.
 3. Økt usikkerhet: Ansatte kan oppleve usikkerhet og stress relatert til overgangen, særlig hvis de er avhengige av plattformen i sitt daglige arbeid.

Alternativer til Workplace
Men det finnes flere alternativer til Workplace som organisasjonen din kan vurdere:

 1. Microsoft Teams: En arbeidflate som tilbyr chat, videomøter, fillagring, samhandling og integrasjon med Microsoft 365-applikasjoner. Ved bruk av Teams på en strukturert måte kan organisasjoner få mye verdi ved å flytte kommunikasjonen til ansatte over på Teams.
 2. Viva Engage: Er en del av Microsoft Viva, en plattform utviklet av Microsoft for å forbedre medarbeideropplevelsen ved å integrere ulike verktøy og tjenester som fremmer samarbeid, læring, trivsel og innsikt på arbeidsplassen.

  Viva Engage og Teams er spesifikt rettet mot å styrke kommunikasjon og fellesskap innen organisasjoner.
  Det er fult mulig å bruke begge alternativene i organisasjonen, men viktig at det er retningslinjer som forteller brukerne hvordan de ulike verktøyene skal brukes.

 3. Slack: En populær meldingsplattform for team som tilbyr en rekke integrasjoner med andre verktøy og tjenester.
 4. Zoom: Primært kjent for videomøter, men også med meldings- og samarbeidsfunksjoner.
 5. Google Workspace: Inkluderer verktøy som Google Meet, Google Chat og Google Drive, som sammen kan erstatte mange av funksjonene til Workplace.


Nedleggelsen av Workplace representerer en betydelig endring for mange bedrifter som har vært avhengige av plattformen for intern kommunikasjon og samarbeid. Mens overgangen til nye verktøy kan være utfordrende, finnes det flere gode alternativer som kan hjelpe organisasjoner med å opprettholde produktiviteten og effektiviteten. Det er viktig for bedrifter å planlegge denne overgangen nøye for å minimere forstyrrelser og sikre en smidig overgang for alle ansatte.
Det er fremdeles en stund til Workplace legges ned, men vi anbefaler at planleggingen med tanke på overgang til ny plattform starter så fort så mulig.
Datoen for når workplace legges ned er 31 August 2025.


Et slikt prosjekt er ikke et IT prosjekt, men et organisasjonsprosjekt der endring er nøkkelen for at dere får en vellykket overgang.
Vi i blinQ har mye kompetanse og erfaring med å bistå organisasjoner med slike prosjekter på en strukturert, brukervennlig og effektiv måte.

Hvis organisasjonen ikke har tatt i bruk Microsoft Teams på en strukturert måte enda, og dere sitter og betaler for Microsoft 365 lisenser, så vil vi absolutt anbefale å se nærmere på Microsoft Teams og hvilke muligheter det vil gi din organisasjon. Alene eller i kombinasjon med Viva Engage.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å høre mer hvordan vi kan jobbe sammen med dere for å få til en strukturert, effektiv og brukervennlig overgang bort fra Workplace.

Artikkelen er skrevet i samarbeid med ChatGPT og blinQ
(Bildet er generert av ChatGPT)


Del på SOME:
Facebook
LinkedIn

blinQ søker tech-orakler!

Er du klar for å forme fremtiden?

Hos blinQ tror vi på teknologi som en kraft for endring. Vi søker visjonære tenkere som er klare til å utforske nye horisonter og skape banebrytende løsninger. Er du en av dem?

Les mer
Microsoft Viva

Microsoft Viva

Microsoft Viva er en integrert plattform for medarbeideropplevelse som ble lansert av Microsoft i februar

Les mer
Header bilde på artikkelen

Power Platform

Fremtidens verktøy for digital transformasjon I en tid hvor digital transformasjon er avgjørende for organisasjoners

Les mer
Bildet viser "blinQ"-logoen. Den har stilisert tekst hvor "Q" har en unik design. Til venstre for teksten er en grafikk av fire sammenlåsende former som danner et sirkulært mønster, farget i blått, lyseblått og oransje. Det overordnede designet gir et dynamisk og moderne inntrykk, med vekt på digital transformasjon.