Bildet viser "blinQ"-logoen. Den har stilisert tekst hvor "Q" har en unik design. Til venstre for teksten er en grafikk av fire sammenlåsende former som danner et sirkulært mønster, farget i blått, lyseblått og oransje. Det overordnede designet gir et dynamisk og moderne inntrykk, med vekt på digital transformasjon.

Microsoft Viva

Microsoft Viva er en integrert plattform for medarbeideropplevelse som ble lansert av Microsoft i februar 2021. Viva kombinerer ulike aspekter av arbeidshverdagen, inkludert kommunikasjon, læring, ressurser og innsikt, for å støtte både individuelle ansatte og organisasjoner i å oppnå sine mål. Ved å bygge på Microsoft 365 og Microsoft Teams, tilbyr Viva en helhetlig tilnærming til medarbeideropplevelse som kan tilpasses de unike behovene til enhver bedrift.

Microsoft Viva består av flere moduler, som du kan lese mer om under:

Viva Connections

Viva Connections fungerer som en hovedinngang til organisasjonens intranett og er designet for å fremme engasjement og samhørighet blant ansatte. Det gir en tilpasset feed med nyheter, samt tilgang til bedriftens innhold og verktøy. Gjennom Connections kan ansatte enkelt holde seg oppdatert på hva som skjer i organisasjonen og finne informasjon som er relevant for deres daglige arbeid.

Viva Insights

Viva Insights gir både ansatte og ledere verktøy for å forbedre produktivitet og velvære. Individuelle innsikter kan hjelpe ansatte med å balansere arbeidsbelastningen, sette av tid til fokustid og foreslå måter å forbedre arbeidsvaner. For ledere og organisasjoner gir Viva Insights anonymiserte og aggregerte data som kan brukes til å identifisere trender og utvikle strategier for å fremme en sunn arbeidskultur.

Viva Learning

Viva Learning samler læringsressurser fra forskjellige plattformer og gjør dem lett tilgjengelige for ansatte. Dette inkluderer opplæringsmaterialer fra LinkedIn Learning, Microsoft Learn og andre tredjepartsleverandører. Ved å integrere læring i den daglige arbeidsflyten, gjør Viva Learning det mer brukervennlig for ansatte å tilegne seg ny kunnskap, og kan være med å bidra til å fortsette kompetansehevingen i organisasjonen.

Viva Topics

Viva Topics bruker kunstig intelligens for å organisere innhold og ekspertise innenfor organisasjonen. Den identifiserer og organiserer informasjon om emner som er relevante for bedriften, og gjør denne informasjonen tilgjengelig for ansatte der det kan være relevant. Topics kan hjelpe ansatte med å finne relevant innhold raskere, noe som kan øke produktiviteten og innovasjonen i organisasjonen.

Viva Amplify

Viva Amplify er en kommunikasjonsplattform designet for å forbedre intern kommunikasjon i organisasjoner. Den integrerer ulike kommunikasjonskanaler og gir verktøy for å lage, distribuere og måle effekten av meldinger. Det gjør det mulig for kommunikasjonsansvarlige å sende meldinger på tvers av ulike kanaler som e-post, Teams, intranett og mer fra én flate. Viva Amplify gir også innsikt i hvordan meldinger mottas og engasjerer ansatte, slik at kommunikasjon kan tilpasses og forbedres i organisasjonen.

Viva Goals

Viva Goals er en modul fokusert på målsetting og prestasjonsstyring. Den hjelper organisasjoner med å sette, spore og oppnå mål ved å knytte individuelle og teammål til selskapets overordnede strategi.
Gir verktøy for å definere og spore mål på tvers av organisasjonen, fra toppledelsen til individuelle bidragsytere.
Ved bruk av Viva Goal kan man og får tilgang til visuelle dashboard. Og rapporter som kan gi innsikt i fremdrift, som igjen kan hjelpe organisasjonen til å ta datadrevne beslutninger.

Viva Glint

Glint er en medarbeiderinnsiktsplattform som spesialiserer seg på å måle og analysere medarbeiderengasjement, velvære og organisasjonskultur. Glint ble en del av Microsoft Viva etter Microsofts oppkjøp av LinkedIn, som opprinnelig utviklet Glint.
Glint tilbyr verktøy for å gjennomføre regelmessige medarbeiderundersøkelser for å samle inn data om ansattes opplevelser og engasjement.
Glint kan hjelpe ledere med å forstå og adressere de faktorene som påvirker medarbeiderengasjementet, noe bidra med kulturarbeidet i organisasjonen.

Viva Pulse

Viva Pulse er et verktøy som gjør det mulig for organisasjoner å gjennomføre regelmessige “pulsundersøkelser” – korte, målrettede undersøkelser som måler ansattes opplevelser, engasjement og trivsel på arbeidsplassen. Disse undersøkelsene kan tilpasses for å dekke spesifikke områder av interesse og gir rask innsikt som kan brukes til å forbedre arbeidsmiljøet og organisasjonskulturen.

Implementering

Implementeringen av Microsoft Viva krever en strategi, der organisasjonen må finne ut hvordan man ønsker å bruke de ulike modulene. Det er viktig med forankring i ledergruppen, eierskap til videre utvikling og vedlikehold må ansvarliggjøres og fokus på opplæring av ansatte..

Når hjemmekontor og hybride arbeidsmodeller blir mer vanlige, representerer Microsoft Viva sammen med resten av Microsoft 365 Suiten et viktig verktøy for organisasjoner som ønsker å forbedre medarbeideropplevelsen og tilpasse seg det moderne arbeidslivet. Ved å integrere essensielle verktøy og ressurser i én plattform, hjelper Viva bedrifter med å skape en mer sammenkoblet, produktiv og kunnskapsrik arbeidsstyrke.

Lisensiering

Viva Connection er inkludert i M365 lisensieringen, samt Viva Engage, det er også grunnleggende bruk av Viva Learning og Viva Insight. Men på Viva Learning og Viva Insight er det også mulig å kjøpe tilleggs lisens, for å få muligheten til å bruke mer av mulighetene som ligger i disse modulene.
De andre Viva verktøyene, som Topic, Goals, Glint, Pulse og Amplify, kan man velge å kjøpe som tilleggs-lisenser, som gjør at det fleksibelt for organisasjonen.
Det er og mulig å kjøpe alle Viva modulene i en lisenspakke hvis det er ønskelig. (Lisensene er per bruker)

Artikkelen er skrevet i samarbeid med ChatGPT og blinQ
(Bildet er generert av ChatGPT)

Del på SOME:
Facebook
LinkedIn

blinQ søker tech-orakler!

Er du klar for å forme fremtiden?

Hos blinQ tror vi på teknologi som en kraft for endring. Vi søker visjonære tenkere som er klare til å utforske nye horisonter og skape banebrytende løsninger. Er du en av dem?

Les mer
Header bilde på artikkelen

Power Platform

Fremtidens verktøy for digital transformasjon I en tid hvor digital transformasjon er avgjørende for organisasjoners

Les mer
Bildet viser "blinQ"-logoen. Den har stilisert tekst hvor "Q" har en unik design. Til venstre for teksten er en grafikk av fire sammenlåsende former som danner et sirkulært mønster, farget i blått, lyseblått og oransje. Det overordnede designet gir et dynamisk og moderne inntrykk, med vekt på digital transformasjon.