Infrastruktur og Applikasjonsplattform

Mange virksomheter har beveget seg fra tradisjonell trelags arkitektur for datasenter og over til hyperkonvergert infrastruktur og/eller bruk av skytjenester. Mange har også tatt steget over til DevOps og DevSecOps. Men, ikke alle applikasjoner er skrevet for å støtte Open ID (AAD, Okta etc.) eller bygget på mikrotjenestearkitektur. Hos de fleste virksomheter treffer vi på elementer av teknisk gjeld som må hensyntas når infrastruktur og applikasjonsplattform skal moderniseres. En konsulent blir aldri utlært og vil aldri være 100% oppdatert, endringstakten i et globalt teknologimarked er for høy.

Støttet av tung utviklerkompetanse både på Java og .Net, tjenester for proaktivt vedlikehold og beredskap for datasenter og en Cloud Adoption Framework blueprint-tilnærming for bruk av skytjenester, er blinQ en god partner på reisen for modernisering. blinQ leverer alle nødvendige tjenester, sky-abonnement, maskinvare, programvare/lisenser og datakom for å følge alle prosjekter fra vugge til grav.

circle pattern oransj double blue

blinQ har omfattende erfaring fra design og implementering av datasenter-løsninger for både store og mellomstore virksomheter og tung kompetanse på moderne teknologier som:

DevOps og DevSecOps

Key Vault

Cloud Adoption Framework og Terraform

Code repo's

Skytjenester

Hyperkonvergert infrastruktur og multisite datasenter

SQL Always-on / High Availability Cluster

Lisensiering

Felles tjenesteområder

blinQ har dedikerte team for å bistå kundenes brukere, forvalte infrastruktur og tjenester i henhold til god praksis samt beredskap/on-call tjenester for kritiske systemer. blinQ har en etablert Servicedesk satt opp etter god praksis fra ITIL og kunder med forvaltningsavtale hos blinQ får en dedikert Serviceleder. For monitorering/overvåking av systemer og tjenester, benyttes blinQ sin b24x7 plattform. For preventivt vedlikehold vil blinQ sine ressurser proaktivt følge opp anbefalinger og varslinger fra systemer som Microsoft Defender og Security Center m.fl. Mange kunder har valgt å flytte sine driftstjenester fra en tradisjonell serviceprovider til blinQ som en del av en modernisering av plattformen. blinQ har ingen teknisk gjeld som legger føringer for hva blinQ vil anbefale kunder. Når blinQ tar over drift/forvaltningsansvar for tjenester, vil blinQ sikre at hele økosystemet er dekket av leveransen og utarbeide RACI-matrise for de ulike tjenester slik at roller og ansvar er tydelig plassert.

Uansett om kunden skal forvalte tjenesten etter implementering eller om blinQ skal ta dette ansvaret, vil ZeroTrust som rammeverk oftest være førende. Formålet er å sikre data og tilgjengelighet på systemer og dette krever sikring av både identiteter, maskiner, applikasjoner og nettverk. Informasjon og varsling om endringer og avvik fra ønsket adferd gir underlaget for å dokumentere samsvar. Å både etablere og forvalte tjenester etter ZeroTrust kan være krevende for forvaltningsapparatet og innebærer ofte endringer for kundens brukere, men gevinsten gjennom kontroll av risiko er desto større. Regler og retningslinjer for sikkerhet og samsvar må være forankret i ledelsen og formidles ut til organisasjonen med en god forklaring på «hvorfor». blinQ har rådgivere som bistår med å definere risikoeksponering, anbefale formålstjenlige tiltak og mekanismer og støtte kunden innen brukeradopsjon. Rådgivning innen Sikkerhet og Samsvar berører alle økosystemer. Regler og automatikk for sikkerhet og samsvar må kunne forvaltes godt over tid og baseres på sentrale tjenester.

De fleste virksomheter må forholde seg til ulike type brukere, både de som ønsker endring og modernisering velkommen og de som gjerne vil ha det slik det alltid har vært. For at en virksomhet skal få realisert ønskede gevinster fra en endring, må brukerne følge de retningslinjer og prosesser som er vedtatt. Dette sikres best gjennom delaktighet, god opplæring og god kommunikasjon av hvordan endringen over tid vil være til gunst for den enkelte (jobbsikkerhet, enklere arbeidsdag etc.). Brukeradopsjon og Endringsledelse berører de fleste endringsprosjekter og på tvers av økosystemer og bør støttes av erfarne rådgivere. blinQ har rådgivere med bred erfaring på området.

Ønsker du å se hva vi kan gjøre sammen?

Ta kontakt for mer informasjon eller for en diskusjon om behov