VMware er en strategisk samarbeidspartner for blinQ innen datasenter, automasjon, end-user-computing, administrasjon av klienter og nettverk.

VMW_09Q4_LGO_PARTNER_SOLUTION_PROVIDER_ENT

 

VMware er en av blnQ sine viktigste partnere. Mange av våre ansatte er og vil være både høyt sertifisert og godt erfaren med de teknologier fra VMware som vi ser vil skape verdier for våre kunder. Foruten allment kjente løsninger som vSphere, Operations Manager og Horizon, har vi allerede bygget mye erfaring på vSAN, vRrealize, vCloud Suite og NSX (virtualisering av nettverk).

 

 

VMware og blinQ vil sammen realisere signifikante gevinster for våre kunder i alle lag av infrastrukturen og således for både sluttbrukerne, IT-drift og forretningen. Vi vil fortsette å holde vår kompetanse på topp innen det meste av VMware sin portefølje, både i fagsalg og leveranse.

Våre kunder er i gode hender når blinQ er i førersetet på deres prosjekt med løsninger fra VMware.