Windows Defender ATP er en tjeneste for å oppdage, undersøke og respondere til nettverksangrep.

How to buy

Windows Defender ATP kan kjøpes via CSP som en en del av Windows E5 med aktivt vedlikehold. Windows E5 kjøpt via CSP er per bruker -som gir rett til å installere på devicer med relativt oppdatert versjon av OS (7 Pro/enterprise eller nyere) og er på 10.1’’ eller større. Kr 106,- per bruker per måned.

Windows Defender ATP benytter følgende kombinasjon av teknologier av innebygde teknologier og Microsofts skytjeneste:

Endpoint behavioral sensors

Innebygget i Windows 10 samler denne signaler på hvordan OSet behandler prosesser, registry, filer og nettverkskommunikasjon. Disse sendes så til kundens eget private sky-instans for Windows Defender ATP.

Cloud security analytics

Windows Defender ATP servicekomponenter

Ved teknologi som benytter big-data, machine learing og Microsofts egen optikk på hele Windows økosystemet, skytjenestene og andre online assets blir signalene tolket og presentert som ny innsikt, oppdagelser og forslag til aktiviteter.

Threat intelligence

Microsoft egne team på stadig pågående jakt etter trusler lar kunden identifisere angrep og teknikker og derigjennom gi varsler på hva som er hentet inn på nettopp deres system.

En god sammenligning mellom de forskjellige profesjonelle utgavene av Windows 10,: Pro, E3 og E5

Stadig utvikling

Windows Defender ATP er en tjeneste med høy grad av utvikling, så de som har tjenesten i dag, enten som en del av vedlikehold på Windows E5 eller som standalone via CSP vil få staidg nye verktøy og høyere sikkerhet på systemet sitt.Ta kontakt med en lisensekspert

For en uforpliktende prat, kontakt:

Henrik Kvisgaard | Merkantil Rådgiver og lisensekspert | 481 87 039 | henrik.kvisgaard@blinQ.no

Dette er ikke ment å være en fullstendig gjennomgang av produktlisensieringen, men en beskrivelse av utvalgte momenter. Den kan således ikke benyttes som det hele grunnlaget for en beslutning om lisensiering, som krever en gjennomgang av planer, bruk, lisensbeholdning med mer. blinQ hjelper deg gjerne med dette. Vi tar også forbehold om at produsent kan også endre reglene.