Når du trenger å sitte ansikt til ansikt...

touch10

Videokonferanse

Telepresence-systemer er laget med så høy kvalitet på kamera-optikk, lyd og koding/dekoding av videotrafikk at du opplever det som tilnærmet jevngodt med å sitte i samme møterom som de du snakker med. Et videosystem eller en annen konferanseløsning kan aldri erstatte det å ta noen i hånda og klappe dem på skulderen, men når kvaliteten er så god at du ser grimasene til de andre deltakerne når du presenterer dine synspunkter og du vet med sikkerhet at alle følger med – kan du trygt redusere vesentlig på både reisevirksomhet og nye møter for å kontrollere om alle har forstått.

Videokonferanse gjort riktig gir store gevinster for de fleste bedrifter. Ansikt til ansikt med dine viktigste kunder og partnere, like ofte som du tidligere har ringt dem på telefon. Styre- og ledermøter hvor alle alltid er med. Møter med salg eller produksjon hvor viktigheten i budskapet ikke kan misforstås. Vi i blinQ vet hvordan video bør forankres, implementeres, driftes og brukerne informeres og trenes.

  • Velg den riktige plattformen for ditt behov.
  • Velg riktig system for det rom det skal plasseres i
  • Velg riktig lyd og lys for rommetmx800 dual
  • Sørg for at brukeropplevelsen er lik i alle rom. Standardiser på styring/oppkobling og hvordan systemene er plassert i rommet.
  • Kan du klare deg uten skreddersøm.. gjør det. Mye penger spart på forvaltning av tilpasninger.

blinQ anbefaler videokonferanseløsninger fra Cisco på grunn av kvalitet, enkelhet og rike funksjonalitet.

Er du nysgjerrig på hva du burde velge av løsning for videokonferanse, skal du snakke med vår Sjefkonsulent Artem

product-sx10-preview

 

 

 

 

 

 

Interoperabilitet med f.eks. Skype-for-Business

Løsninger med konferansebrygger som støtter alle de vanligste kommunikasjonsprotokollene har vært i markedet noen år allerede. I Norge har Pexip og Acano tatt sine andeler av markedet. Noen har sågar også valgt andre løsninger, men rasjonale for implementering av slike løsninger forblir det samme. Vi må maksimere kost/nytte fra investeringer i høy-ende videosystemer og standard kommunikasjonsløsninger som Skype for Business, samtidig som mobile brukere krever at vi tilbyr tjenester for effektive møter som ikke er avhengig av hvor vi er eller hvilken enhet vi har tilgjengelig.

interoperabilitet

Konferansebrygger har blitt skrudd inn i infrastrukturen til mange Service Providere og vi merker allerede et prispress på slike tjenester. Likevel er det ikke slik at en tjeneste passer alle. Hvordan sikre at alle anrop og mediestrømmer håndteres på den mest formålstjenlige og sikre måten og samtidig gi brukerne den beste brukeropplevelsen.

Vi i blinQ vet hva som virker og hvilke kompromisser du må ta stilling til. Vi kan bygge en skreddersydd løsning for ditt behov eller bistå
deg med migrering til en skybasert tjeneste. Uansett hva du velger, er dette et område med flere fallgruver enn mange tenker over.

Video-as-a-Service tjenester er i de fleste tilfeller priset basert på at den samme kapasiteten selges flere ganger (alle kunder benytter aldri tjenesten samtidig) og noen tjenester driftes på en Amazon (AWS)-plattform eller tilsvarende. Det er også forskjeller på latency (forsinkelse) mellom de forskjellige datasentrene. Vi i blinQ tror på å benytte Amazon, Azure og slike tjenester for å skalere slike tjenester, men mener samtidig det er viktig at kundene er informert om hvor trafikken routes, hva de kan forvente i latency og kvalitet og hvilke garantier som stilles for tilgjengelig kapasitet.

Konferanser og virtuelle møterom er veldig eksponert mot både ledelse og dine ansatte. Bruk oss som en rådgiver for å sikre at løsningen du velger svarer til kravet.

dual home invite

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

 

Forskjellige arkitekturer

Cisco Spark

Alt levert fra skyen - sikkert og kryptert, med de nyeste samhandlingsverktøy, den raskeste implementering og den laveste driftskost. Se egen tjenestebeskrivelse

Dual-Home

Dual-Home er en løsning hvor vi implementerer en konferansebrygge som en dedikert tjeneste tilknyttet ditt Skype-for-Business miljø og ditt Videokonferanse-miljø. Dine brukere skal kun forholde seg til "lag Skype-møte" i sin Outlook-kalender eller SfB-klient. Konfereranse-ID blir unik for det enkelte møtet (gir høy sikkerhet) og den samme ID benyttes uavhengig av hva du skal delta fra (WebRTC, Videokonferanse eller Skype-klient). Dette gir den laveste brukerterskelen og høyeste brukeradopsjonen, ettersom brukerne dine skal fortsette å jobbe slik de er vant til fra Lync/Skype for Business. Fra Touchpanel på videosystemer trenger de kun velge "Join Skype" og konferansekoden for å delta i møtet. All konferansetrafikk som kan kjøres på ditt Skype for Business-miljø vil håndteres av dette, og kun samtaler fra videosystemer og WebRTC vil kjøres på konferansebryggen. Løsningen har noe høyere etableringskost enn andre arkitekturer, men gir en lavere kost per deltaker siden du ikke må skalere konferansebrygge for annet enn brukere på videosystem og WebRTC.

Virtuelle møterom lisensiert for brukere

Virtuelle møterom for bedriftens brukere gir hver ansatt sin egen login og profil på en konferansebrygge og hver ansatt har således sitt eget møterom som kan benyttes i møteinnkalling. Slike løsninger gir ofte alle brukere tilgang til en egen applikasjon som kan benyttes for videosamtaler og deling av innhold). Alternativet er lett å skalere fra noen brukere/ansatte til alle ansatte, men introduserer også en ny tjeneste for brukerne slik at det her bør investeres noe mer i brukeradopsjon enn tilsvarende for Dual-Home.

Virtuelle møterom - lisensiert for antall samtidige brukere/porter

Å kjøpe et reservert antall porter på en konferansebrygge er den tradisjonelle måten å kjøpe slike tjenester på. Et antall faste virtuelle møterom for forskjellige møterom med en begrensning på antall samtidige porter (HD-deltakere). Dette gir en forutsigbar kostnad og skalerer normalt greit hvis det kjøpes som en tjeneste. Imidlertid blir det ofte en løsning på siden av de applikasjoner brukerne normalt benytter for kommunikasjon og brukerterskelen blir gjerne enda høyere og med mer usikkerhet ift. opplevd kvalitet.