To utgaver: SQL Enterprise leverer det høyeste nivået av forretnings-kritisk databaseløsning, sikkerhet, ubegrenset virtualisering og ende til ende-business intelligence. Mens SQL Standard leverer basis database-teknologi for applikasjonsleveranse, utvikling og databasebehov for det Microsoft vil kalle små til mellomstore forretninger, men som i praksis dekker de fleste behov unntatt de mest kritiske også for større selskaper.

How to buy

SQL server kan per mai 2018 ikke kjøper på CSP-avtale, slik som Office 365 og Azure. Men kjøpes på andre volumavtaler ala Open Value Subuscription, Open, MPSA. SQL server kjøpes i pakker på 2 Cores (med minimum av 4 cores per CPU/VM) eller for SQL Standard som også kan kjøpes per server med CAL til brukere eller devicer.

SQL Enterprise og Standard, and then some …

SQL leveres i tillegg til Enterprise og Standard, også i SQL Developer- og SQL Express-utgave, begge gratis, med endel begrensninger, bl.a. kun for miljøer som ikke er i produksjon. Samtidig finnes også SQL Web-utgave gjennom SPLA-programmet.

Hvordan lisensieres SQL?

Figuren under viser at SQL Enterprise kun lisensieres per kjerne, mens for SQL Standard finnes to mulige lisensieringsmåter; Per kjerne (for web-baserte løsninger eller høyere antall interne brukere) eller med Server-lisens per instans og CAL til alle brukere (eller devicer).

Alle fysiske eller virtuelle kjerner må være dekket med lisenser, om man lisensierer per core, med minimum av fire kjerner per CPU.

VM: Alle server-instanser må dekkes med lisens om man lisensierer per server med CAL. Med Enterprise Core-lisenser kan man dekke opp alle fysiske cores og ha ubegrenset antall virtuelle maskiner med SQL på denne/disse serverne. Merk at også hyperthreading kan ha noe å si på antallet cores-lisenser som kreves.

 

 Med eller uten vedlikehold? Med!

Vedlikehold/Software Assurance gir rett til nye versjoner, License Mobility (i. Mulighet til å benytte lisens hos hoster eller i Microsoft Azure <Azure Hybrid Benefit> og ii. Rett til å flytte virtuelle maskiner mellom fysiske servere),  failover-rett i active/passive-oppsett. Så er det ett Microsoft-produkt vi anbefaler å ha aktivt vedlikehold på, så er det SQL.

 

Call to action

SQL lisensiering kan være tricky og dyrt, særlig om man gjøre feil. Så ta kontakt med blinQ og få hjelp til oppsett, tuning og lisensiering.

 

Hva er nytt i versjon 2017?
Genrelle forbedringer mer support for Linux, Docker-konteinere (kan lisensiere kun de kjerner som er satt opp for tilgang), Python. Økte Azure-muligheter.
Hva var nytt for versjon 2016?
SQL BI som egen utgave utgår. Konkretiseringer for å ta i bruk SQL i skyen.
Hva var nytt for versjon 2014?
For nye SQL 2014 server-lisenser, så gjelder rett til en gratis kopi på en passiv sekundær instans kun om lisensen er dekket med aktiv SA.

Kjøpe lisens per kjerne eller Server med CALs

Break even for SQL CALs
Hvis man har flere brukere/devicer enn tallene i matrisen –nå eller i fremtiden, så vil kjerne-lisenser lønne seg. Merk at det er ingen mulighet til å kjøpe seg opp til kjerner, om man først kjøper server+CALs.

Her er link til side som sammenligner de forskjellige utgavene

SQL 2017-editionsTa kontakt med en ekspert

Henrik Kvisgaard | Merkantil Rådgiver og lisensekspert | 481 87 039 | henrik.kvisgaard@blinQ.no

Dette er ikke ment å være en fullstendig gjennomgang av produktlisensieringen, men en beskrivelse av utvalgte momenter. Den kan således ikke benyttes som det hele grunnlaget for en beslutning om lisensiering, som krever en gjennomgang av planer, bruk, lisensbeholdning med mer. blinQ hjelper deg gjerne med dette. Vi tar også forbehold om at produsent kan også endre reglene.