Det er tre alternativer for Microsoft Project Online med mulighet for nedlasting til inntil fem lokale devicer i tillegg til mobile enheter, Project Online Essentials*, Project Online Professional, Project Online Premium. Et selskap som eller benytter Office 365 vil ha minst komplikasjoner ved å benytte Project Online-utgavene i stedet for On-premises-løsningene.

Project Online Essentials

Dette er den rimelige og lette applikasjonen for prosjektdeltakere som ikke krever full funksjonalitet. Brukeren kan dele dokumenter og kommunisere på prosjekter.  Samt oppdatere task status, submit’e skjema for tidsbruk til lønn, fakturering og andre forretningsbehov. *) Ikke lokal nedlasting. Pris på CSP per april 2018: 56,80 per bruker per måned*.

Project Online Professional

I tillegg til alle muligheter overfor så gir Professional en full nedlastet utgave av Project til inntil fem devicer.  Legge opp prosjekter og benytte de kjente verktøyene og innebygde malene som endres etter behov. Skaffe og holde oversikten over status og progresjon i prosjektene og lagre prosjektene i skyen for enkel, allesteds-oversikt. Bruker allokerer ressurser og oppgaver, setter lock-in på ressursene. Pris på CSP per april 2018: 243,43 per bruker per måned*

 

Project Online Premium

I tillegg til alle muligheter overfor så gir Premium større muligheter innenfor krevende prosjekter. Samling og evaluering av ideer fra hele organisasjonen gjennom oppsatte standardiserte prosesser. Egne verktøy for å sikre optimal allokering av ressurser. Premium har også unike out-of-the-box portfolio-rapportmuligheter. Pris på CSP per april 2018: 382,02 per bruker per måned*

Priser er eks. mva. for virksomheter i det private. Kan endres.

 


Få hjelp av en ekspert

Ta kontakt med Henrik Kvisgaard, tlf. 4818 7039, henrik.kvisgaard@blinq.no

Dette er ikke ment å være en fullstendig gjennomgang av produktlisensieringen, men en beskrivelse av utvalgte momenter. Den kan således ikke benyttes som det hele grunnlaget for en beslutning om lisensiering, som krever en gjennomgang av planer, bruk, lisensbeholdning med mer. blinQ hjelper deg gjerne med dette. Vi tar også forbehold om at produsent kan også endre reglene.