Windows server 2016 lisensieres per core som versjon 2016, og ikke per server eller CPU som tidligere versjoner. For eksisterende annuitetsavtaler med Windows server vil overgang til cores skje når man signerer ny avtale med Windows server.

How to buy

Windows server kan handles på din foretrukne volumavtale, som Enterprise Agreement, Open Value Subscription, Open License. Windows server standard kan også legges på CSP, noe som gjør den til det første on-premises-produktets (sammen med SQL) som kan kjøpes på denne avtalen.

Hva koster det … sånn helt omtrentlig … en *vanlig Windows server?

OVS Open License Open License med 2 års SA **CSP ett år CSP tre år
Std: Kr 4 000,- per år Kr 15 000,- Kr 24 000,- Kr 3 000,- Kr 6 000
DC: Kr 20 000,- pr år Kr 57 000,- Kr 90 000,-

Pris er eks. mva. og kan for endres om Microsoft finner på det. Academic er rimeligere enn dette Husk at CAL kommer i tillegg.

*)Vanlig = server med inntil 16 fysiske cores
**)Prisen her er for 8 cores

Tre utgaver av Windows server 2016

Det vil være tre utgaver Windows server; Standard, Datacenter og Essential. Standard for fysiske servere og miljøer med lite virtualisering. Datacenter for virtualiserte og sky-miljøer og løsningen med Hyper-converged Infrastructure. Essential for mindre virksomheter med opptil 25 brukere/50 devicer. Alle utgaver krever Windows server CAL 2019. Windows servere som kun benyttes for å kjøre web workloads (eksternt tilgjengelig web) vil ikke kreve CAL (som da vil tilsvare den ikke lengre tilgjengelige Windows Web server)

For versjon 2014 og 2012 gav Windows Standard og Datacenter samme funksjonalitet, og kun differensieres mhp hvordan de lisensierer virtuelle miljøer. For Windows server 2019 gir Datacenter mer funksjonalitet i form av Hyper-Converged Infrastructure, Shielded Virtual Machines, Software-defined networking and storage. Men funksjoner knyttet til clustering, BranchCache, AD federated services og Distributed File Services vil altså også være tilgjengelig med Windows Standard server.

Vedlikehold på Windows server gir ikke License Mobility, som det gjør for eksempel for SQL og Exchange, siden man uansett må dekke opp alle fysiske cores på serverne. Men vedlikehold gir nye versjoner som kommer i løpet av vedlikeholdsperioden, mulighet å kjøpe step-up til Datacenter, samt mulighet til å installer serveren i Nano server-modus.

Core-lisensiering

Windows server 2019 er lisensiert per fysiske kjerne i stedet for per fysiske CPU. Minimum antall kjerner per server vil være 16 stk (2CPU x 8Cores). En server med 1 eller 2 CPUer med 1 til 8 kjerner i hver CPU vil altså kreve 16 kjerner. Lisensene vil bli solgt i pakker av 2 eller 16 cores. Merk at lisensene assignes til den fysiske serveren, ikke til de virtuelle. Standard Edition gir rett til inntil 2 OSEer, når alle fysiske kjerner er lisensiert. Skal du ha flere enn to VM på en Windows server standard, trengs flere lisenser. Har en server f.eks. fire prosessorer med fire cores i hver, kreves 32 cores i og med at minimum per CPU er 8

Hvordan vil hyperthreadning virke inn på lisensiering?

Siden lisensiering baseres på fysiske kjerner, og ikke virtuelle kjerner vil man ikke trenge å tenke på hyperthreadning på Windows server 2016, kun telle opp antall fysiske kjerner.

Vil det gi lettelser å disable prosessorer?

Ja. Om man disabler prosessorer, trengs ikke lisens til disse. Om man allikevel ikke kommer over minsteantallet med 16 cores per server, vil det ikke være noe økonomisk årsak for å gjøre det. Minimumsantallet vil fremdeles gjelde. Å disable hyperthreadning eller kjerner for spesifikke program, vil ikke gi redusert lisensbehov.

Hva menes med “Azure hybrid use benefit”?

Dere kan kjøre Windows server enten on premises eller i skyen. Kort så betyr det at med aktivt vedlikehold på volumavtale vil dere kunne kjøre Windows server på Azure ved bare å betale basis-kosten for Azure.

Greit å vite

Remote Desktop Services CAL (“terminalserver CAL”) vil ikke være inkludert i lisensene og må kjøpes i tillegg som før. Windows External Connector vil fremdeles være et alternativ for eksterne brukere (både for Windows server og RDS).

Eier man Windows server med vedlikehold (SA) vil man kunne kjøpe Step-up til Datacenter. En økning i antall virtuelle servere kan dekkes inn ved å kjøpe flere Windows Standard eller å steppe-up til Windows Datacenter (krever aktivt vedlikehold på Windows Standard server).
Sammenligning

Trenger du hjelp til å få oversikt og rådgivning vil blinQ hjelpe deg med dette.

 


Få hjelp av en ekspert

Ta kontakt med Henrik Kvisgaard, tlf. 4818 7039, henrik.kvisgaard@blinq.no

Dette er ikke ment å være en fullstendig gjennomgang av produktlisensieringen, men en beskrivelse av utvalgte momenter. Den kan således ikke benyttes som det hele grunnlaget for en beslutning om lisensiering, som krever en gjennomgang av planer, bruk, lisensbeholdning med mer. blinQ hjelper deg gjerne med dette. Vi tar også forbehold om at produsent kan også endre reglene.