Office 365 Advanced eDiscovery bygger på den mendfølgende eDsicovery som er i Office 365 og gjør det enklere å sette seg inn i og analysere data i selskapets Office 365 og derigjennom redusere kostnader for eDiscovery

How to buy

eDiscovery er en del av Office 365, men Office 365 Advanced eDiscovery kan ikke kjøres standalone, men ligger i Office 365 e5. Man handler derfor dette som en del av en større pakke teknologier. Office 365 E5 korster kr 285,- per bruker per måned, men da har man tilgang til all teknologi i pakken.

Hva er Office 365 Advanced eDiscovery?

Office 365 Advanced eDiscovery hjelper deg med å analysere data i selskapets Office 365, gjennomgå dokumentsøk og foreta beslutninger rundt eDiscovery. Dataen som analyseres hentes fra Exchange Online, Skype for business, Sharepoint Online, OneDrive for Business, Groups og Teams. I Office 365 «Security & Compliance Center» kan det gjøres søk på basis av grupper, individer eller hele siter og så analysere dette ved hjelp av eDiscovery.

Hvorfor Advanced eDiscovery

Advanced eDiscovery strømlinjeformer og øker hastigheten på gjennomgangen av dokumenter ved hjelp av funksjoner som «Near-duplicates detection» og «Email Thread analysis». Teknologien er “selv-lærende” ved at den trekker ut og lærer av dokument-tags og annen relevant metainformasjon. Du vil raskt finne de mest aktuelle dokumentene å arbeide med slik at det er mulig å fokusere rett og ta raske avgjørelser.Kontakt blinQ for mer informasjon

Henrik Kvisgaard | Merkantil Rådgiver og lisensekspert | 481 87 039 | henrik.kvisgaard@blinQ.no

Dette er ikke ment å være en fullstendig gjennomgang av produktlisensieringen, men en beskrivelse av utvalgte momenter. Den kan således ikke benyttes som det hele grunnlaget for en beslutning om lisensiering, som krever en gjennomgang av planer, bruk, lisensbeholdning med mer. blinQ hjelper deg gjerne med dette. Vi tar også forbehold om at produsent kan også endre reglene.