Hybrid cloud vil være hverdagen for de fleste av oss, men kjenner du alle avhengigheter mellom tjenester og applikasjoner og hvordan det påvirker en flytt til skyen?

Windows_Azure_logo

AWS_LOGO_RGB_300pxSoftlayer

 

 

 

 

Du vil ha applikasjonene dine levert som en tjeneste – men kan ikke gå på kompromiss med dataintegritet, sikkerhet eller brukeropplevelse

Det er liten tvil om at de tjenester som best kan leveres fra en offentlig tilgjengelig skytjeneste – må hentes derfra. Rasjonale for å gjøre noe selv som andre gjør bedre, billigere og like sikkert er i beste fall vanskelig å argumentere for. Hverdagen for de fleste av oss vil være en hybrid løsning. Å ta i bruk en dedikert eller offentlig tilgjengelig skytjeneste er fort gjort, men skal både brukeropplevelse, dataintegritet og sikkerhet ivaretas for tjenester som er sentrale for din virksomhet, kan det være godt å ha en sparringspartner som ser hele bildet.

Den største jobben ligger i kartleggingen. Kjør et godt forprosjekt slik at migreringsprosjektet blir forankret både i «business outcome» og sikre at alle forutsetninger og risikoer blir kartlagt. Still spørsmål så tidlig i forprosjektet som mulig. Skal dine brukere ha flere påloggings-kontoer for de forskjellige tjenestene de er avhengig av for å gjøre jobben sin, eller er Single Sign-on målet? Hvordan gjøres autentisering av brukere og maskiner og hva er det idéelle? Hvilke database-instanser går mot hvilke applikasjoner og tjenester og hvilke database clustere er disse fordelt på? Hvordan skal SIP-trafikk flyte og hvilke brannmurer må de gjennom. Hvilke tjenester skal tilby self-service for brukerne? Hvilken data må stå på norsk jord? Er alle juridiske problemstillinger avklart?

Vi i blinQ har topp kompetanse på tvers av de infrastruktur-tjenestene du er avhengig av. Det er summen av våre konsulentprofiler og hvordan vi jobber sammen som gjør oss til den beste sparringspartner for ditt migreringsprosjekt.

Vi hjelper deg også med å designe hvordan vi sikrer sømløs integrasjon mellom de forskjellige tjenestene slik at du kan administrere alle tjenester som ditt eget datasenter. Har du noen spørsmål, hør med vår Sjefkonsulent Artem eller Teknisk Prinsipal Marko

Kontakt

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.