Azure ATP er en sky-basert sikkerhetsløsning som gjør at man oppdager, etterforsker og kan gjøre noe med sikkerhetstruslene på hele nettverket. Løsningen dekker behovene for både små virksomheter og store selskaper.

How to buy Azure Advanced Threat Protection

ATP kjøpes per bruker (USL, User Subscription Licence) til ca. kr 40 per måned men  er en del av  Mobility and Security E5 (EMS E5).  Kan handles via CSP, Open, OVS og flere andre volumavtaler.

Om du lurer på de andre Advanced Threat-produktene, se her

Hva er Azure Advanced Threat Protection (ATP)?

Dette er en løsning for de som jobber med sikkerhet, enten hands-on på devicer eller på mer overordnet, strategisk nivå -og som daglig har en kamp for å oppdage de nye avanserte angrepene mot hybrid- og sky-løsninger.

Hvordan?

  • ATP oppdager og identifiserer mistenkelig adferd fra brukere og maskinvare ved hjelp av automatisert machine-based analyser.
  • Så brukes denne opparbeidede informasjonen for hele nettverket, både i skyen og on-premises.
  • ATP beskytter identitetene og data lagret i AD og gir tydelig informasjon om hva og hvordan man skal behandle truslene.
  • Den monitorerer alle inngangsmulighetene og integreres med Windows Defender ATP.

Hva Azure ATP ikke er:

  • ATA (Advanced Threat Analytics) som er basert på de fysiske enhetene i nettverket og kun analyserer problemene. Men Azure ATP inkluderer ATA Client Management-tilsvarende rettigheter. Det er også er en skybasert løsning.
  • Det er ikke Office 365 ATP
  • Windows Defender ATP

 Ta kontakt en ekspert

For en uforpliktende prat, kontakt: Henrik Kvisgaard 4818 7039 henrik.kvisgaard@blinQ.no

Dette er ikke ment å være en fullstendig gjennomgang av produktet, men en beskrivelse av utvalgte momenter. Den kan således ikke benyttes som det hele grunnlaget for en beslutning om lisensiering eller bruk, som krever en gjennomgang av planer, bruk, lisensbeholdning med mer. blinQ hjelper deg gjerne med dette. Vi tar også forbehold om at produsent kan også endre reglene.