For IT avdelinger er det viktigere enn noen gang å effektivisere driften ved hjelp av automasjon og orkestrering.

Administrasjon av IT er krevende. Alt skal planlegges, godkjennes, implementeres og forvaltes – og så starter hjulet på nytt. Provisjonering av tjenester, sertifikater og tilgangshåndtering, sikkerhetspolicies, optimalisering av ressurser, oppgraderinger, katastrofesikring, backup/restore og dokumentasjon. Noe i skyen, noe i eget datasenter. Kompetansen skal ikke bare erverves, den skal også forvaltes. IT må redusere mengden tid som brukes på repeterende og «standardiserbare» oppgaver.

Mange har i dag flere forskjellige verktøy som håndterer ulike oppgaver og det kreves mange tilganger for å administrere IT plattformen. Gevinstrealisering i form av optimal kapasitetsutnyttelse, kontroll og raskere tjenesteleveranser er ofte vanskelig å oppnå på grunn av kompleksitet og mangel på integrasjon mellom de ulike verktøyene.

blinQ sine dyktige konsulenter hjelper deg å oppnå:

  • Intelligent drift – oppdage feil eller ytelsesproblemer før de inntreffer og dermed unngå nedetid eller lavere kvalitet på tjenestene.
  • Full kontroll – hele tiden. Helhetlig overvåkning av hele miljøet med tilhørende tilstandsrapport, varsling- og feilrettingsmekanismer.
  • Compliance – tilfredsstiller internasjonale standarder for kontroll, sikkerhet og dokumentasjon.
  • Regelbasert automasjon – Sett med regler, basert på beste praksis eller selvdefinerte, som vil effektuere ulike tiltak for å utbedre eventuelle feil eller optimalisere ressursutnyttelse og kvalitet.
  • Ett felles brukergrensesnitt – på tvers av hele infrastrukturen.
  • Investeringsbeskyttelse – basert på åpen plattform som kan integreres med eksisterende løsninger.

blinQ har et strategisk samarbeid med VMware innenfor automasjon og orkestrering.

VMware vRealize Suite hjelper deg med å steget inn i fremtiden – slik at det software-definerte datasenteret endelig blir hverdag og virkelighet.

vrealize

 

 

 

 

Kontakt

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.