Det er en rekke Microsoft-løsninger tilgjengelig som beskytter forskjellige deler av løsningen deres. Alt fra on-premise servere og klienter til skybasert eller hybridbaserte løsninger for Office 365 og Azure, mail og klienter. Men flere av disse har ordene «Advanced Threat ...» i seg, som dekker hver sin del av løsningen - så her er en kort forklaring som sammenligner disse.

Advanced Threat Analytics (ATA)

Dette er en on-premises-løsning for å beskytte nettverket. ATA samler data fra gatewayer, netverkslogger, fra hendelser og erfaring. Og bruker machine learning til å oppdage og varsle om mistenkelig aktivitet og angrep. I tillegg kan ATA identifisere sikkerhetsrisikoer som svake protokoller og kjente svakheter. ATA ligger i EMS E3.

Azure Advanced Threat Protection (Azure ATP)

Azure ATP ligner ATA på den måten at også beskytter det lokale nettverket og bruker den samme type data for å oppdage og rapportere samme type trusler. Men Azure ATP er en hybrid løsning som analyserer data fra ATP-sensorer, sender informasjonen til Azure cloud og presenterer alt i en Adobe ATP portal. Den gir altså det samme eller mer enn ATA, samtidig som det krever mindre lokal infrastruktur og datakraft. Løsningen ligger i EMS E5 eller kan kjøpes standalone for ca kr 40,- per bruker per måned.

Se mer om Azure ATP her

Office 365 Advanced Threat Protection (Office 365 ATP)

Der begge de overnevnte beskytter det lokale nettverket, så er Office 365 ATP en løsning som beskytter data i skyen; E-post og lagring. Det er en utbedring av Exchange Online Protection, som både har karanteneløsning for mailbokser i Office 365 og e-postfiltrering. Office ATP ligger i Office 365 E5 eller kan kjøpes standalone som tillegg for ca kr 16,- per bruker per måned.

Windows Defender Advanced Threat Protection (Windows Defender ATP, WDATP)

WDATP er samlende, hybrid løsning som samler data fra deres Windows 10-klienter, og andre sikkerhetsanstaltninger i skyen og sammen med threat intelligence beskytter nettverket lokalt og i skyen. Det administreres fra skyen i en egen Windows Defender ATP-portal. Løsningen jobber parallelt med andre sikkerhetsløsninger fra Microsoft eller andre parter. WDATP ligger i Windows E5, Microsoft 365 E5. Windows E5 koster ca kr 105,- per bruker per måned, men da er jo WDATP kun en av mange funksjoner som er med.

Se mer om Windows Defender ATP her

 

Henrik Kvisgaard | Merkantil Rådgiver og lisensekspert | 481 87 039 | henrik.kvisgaard@blinQ.no

Dette er ikke ment å være en fullstendig gjennomgang av produktlisensieringen, men en beskrivelse av utvalgte momenter. Den kan således ikke benyttes som det hele grunnlaget for en beslutning om lisensiering, som krever en gjennomgang av planer, bruk, lisensbeholdning med mer. blinQ  hjelper deg gjerne med dette. Vi tar også forbehold om at produsent kan også endre reglene.