Dette kan vi gjøre bedre selv...

Kort om blinQ

Det startet med en drøm om å starte noe eget, hvor kompetanse, ansvar- og teamfølelse stod i fokus. Kontinuerlig forbedring og aldri læring på kundens regning.

Det er gøy når du er relevant for kunden. Det er enda bedre å være viktig for kunden. Den posisjonen må du kjempe for og du må gjøre deg fortjent til den. Nå skal vi gjøre det slik vi mener det bør gjøres. Utvikle oss gjennom å lytte til kundene og i samarbeide med våre gode partnere.

  • blinQ består av folk med erfaring, kunnskap og en fungerende intern samhandling. Kall det gjerne symbiose.
  • I blinQ har vi engasjement og entusiasme for kundene og prosjektene
  • Alle ansatte i blinQ tilbys medeierskap – vi er alle ansvarlige for at vi gjør de riktige tingene og vårt rykte
  • Vi er så heldige å ha med en investor med innsikt i bransjen
  • Selskapet ble etablert i januar/februar 2016
  • Første ansatt 1 mars 2016

Vegard Viken var første ansatt i blinQ. Administrerende Direkte, Pål Gran, tiltrådte rollen 1.april, samme dag som ansettelse av Aleksander Freberg, Tim Gabrielsen, Bjørnar Schau og Artem Borodai. 1 juni begynte Marko Trzcinski og Morten Schanche Smidt og 1 juli fikk vi Kai Stenberg om bord. 1 august fikk vi ytterligere 3 nye kollegaer med ansettelsen av både Hilde Lassen, Ivar Naggum og Morten Sørensen. 1 februar 2017 styrket vi vår konsulentavdeling med Omar Lorentzen. 1 august 2017 startet Gleb Yourchenko og 1 september ble Hein Tonny Køien en del av vårt team med dyktige konsulenter. Salgsteamet ble ytterligere forsterket med Henrik Kvisgaard (som kan alt om lisensregler og avtaleforvaltning) og Øivind Flekstad sluttet seg til konsulentteamet 1 desember.

Vi har blitt møte med utelukkende positive tilbakemeldinger fra kunder og partner. Vi er ydmyke for den tillit vi har blitt vist, men vet også at det er mye hard jobbing som ligger foran oss, det er ikke en selvfølge at alt går stang inn. Vi gleder oss veldig over å ha kommet igang med vår reise og håper at så mange kunder som mulig åpner dørene for oss.