Midt i blinQ´en : Teknologi til verdi

Den moderne arbeidsplassen har utviklet seg enormt de siste årene, med utbredt teknologi og mange ansatte som jobber remote. Dette har ført til nye utfordringer når det gjelder sikkerhet og produktivitet.

Det er viktig å ha en rød tråd som sikrer at alle ansatte har tilgang til de samme ressursene og informasjonen de trenger, uavhengig av hvor de jobber fra. Det er like viktig at virksomheten er bevisst og har de nødvendige sikkerhetsverktøyene og prosedyrene på plass for å sikre at personopplysninger og konfidensielle data er godt beskyttet.
Ved å kombinere moderne teknologi med riktig sikkerhetsstrategi, kan virksomheter oppnå en god balanse mellom produktivitet og sikker samhandling. – På vårt arrangement 13. september følger vi den røde tråden!

Det vil bli enkel servering sammen med gode samtaler 

Sverre bilde

Strategisk sikkerhetsarbeid

CISO i blinQ, Sverre Skipenes, reflekterer rundt dagens trusselbilde, ulike sikkerhetsutfordringer norske virksomheter står ovenfor, og hvorfor alle norske virksomheter må ha et bevisst forhold til sikkerhetsstyring. Og hva er egentlig «sikkerhetsstyring»? – Sverre forsøker å avmystifisere begrepet
ved å bryte det ned i noen konkrete elementer som mange norske virksomheter fortsatt vegrer seg for å ta tak i 

MicrosoftTeams-image (37)

Kundehistorie - Afghanistankomiteeen

Liv Kjøseth, Generalsekretær i Afghanistankomiteen(NAC), forteller om reisen de har hatt det siste
året med å endre hele organisasjonen mtp hvordan de samhandler internt og eksternt.
Der de gikk fra en tradisjonell måte å jobbe på , til at Microsoft Teams er blitt den nye arbeidsflaten
for de ansatte.
Afghanistankomiteen er en bistandsorganisajon som jobber innenfor helse, utdanning og
matsikkerhet. De er i dag 4 ansatte og en studentpraktikant på kontoret i Oslo, og over
2000 faste ansatte og midlertidige kontrakter på de forskjellige kontorene i Afghanistan.

Profile Placeholder mann

Viktigheten av partnerskap

Thomas Sekkingstad forteller om sitt ønsket, på midten av 90-tallet om å «bli» Sandra Bullock og hvordan han plutselig fikk sjansen i voksen alder, til nettopp dette, som IT-sjef hos Coast Center Base AS

Bilde Renate

Utnytter din organisasjon mulighetene som ligger i Microsoft lisensene?

Det kommer nye funksjoner og muligheter på løpende bånd fra Microsoft som lar oss jobbe mer
effektivt internt og eksternt i organisasjonen.
Selv om verktøykassen fra Microsoft er stor er det viktig at din organisasjon tar eierskap over
verktøykassen dere bruker, og hvordan den brukes.
Vi går igjennom noe av det siste fra Microsoft, som CoPiot, Microsoft Loop, Viva og Teams 2.0.

blinQ portrettbilde av Erik Hansen

Forretningskritiske systemer, blinQ DevOps team

Erik Hansen, Teamlead DevOps, gir deg rake pøkker på hvordan vi kan møte utfordringene i det moderne utviklermiljøet. Erik, en erfaren Teamlead DevOps, vil dele sin ekspertise og gi oss innsikt i konkrete strategier og verktøy for å oppnå kontroll og sikkerhet i denne komplekse verdenen.

I dagens digitale landskap er det essensielt å ta en holistisk tilnærming for å sikre integriteten og påliteligheten til våre digitale produkter og tjenester. Erik vil dele sitt syn på hvordan vi kan ta kontroll over prosesser, infrastruktur og sikkerhetsaspekter gjennom moderne DevOps-prinsipper og beste praksis.

blinQ portrettbilde av Michael Simon Arntzen

Vi er i året 2023, vil vi fortsatt la oss bli bedratt?

Vi står i år 2023, og verden har blitt stadig mer kompleks og digitalisert. Vi lever i en tid der informasjon flyter fritt, og teknologiske fremskritt har gjort det mulig å manipulere og forfalske virkeligheten på nye og sofistikerte måter. I denne presentasjonen tar vi opp et spørsmål som er like relevant som noensinne: Vil vi fortsatt la oss bli bedratt?

Meld deg på