Silver Partner på 5 områder

I blinQ jobber vi med kompetanseutvikling kontinuerlig og vi har utrolig dyktige konsulenter, men vi har nok vært litt på etterskudd med å registrere alle formalia knyttet til partnersertifiseringer. Nå har vi imidlertid fått gjort unna en del oppgaver og kan stolt dele at blinQ har oppnådd Microsoft Silver Partner-status på 5 områder. Vi har også tatt mål av oss om å oppnå Gold-status innen flere områder allerede før sommeren 2018.

Slik partnersertifisering er et kvalitetsstempel vi setter veldig pris på, men samtidig er det tilbakemeldingene vi løpende får fra våre kunder som gjør oss trygge på at vi gjør de riktige tingene og at vi gjør de riktig.

Microsoft er en viktig partner for oss og vi vil fortsette å vokse både med flere konsulenter, flere kompetanseområder og finner vi de rette personene, også geografisk.

Stay tuned!