Når forutsigbarhet i ditt Microsoft-prosjekt er viktig

 

Microsoft er en strategisk samarbeidspartner for blinQ og vi har valgt ut enkelte løsning- og produktområder som vi vil være spesielt sterke på. Som med alle øvrige løsninger og kompetanseområder i blinQs portefølje, skal du forvente at vi tar resultatansvar,  er 100% ærlige i forhold til kompetanse, risiko i prosjekt og sikre forutsetningene for et godt prosjekt. blinQ er en systemintegratør innen infrastruktur og vi holder oss tro til vårt oppdrag. Har du behov innen Dynamics CRM, AX, BizTalk, .Net-utvikling m.m., har vi andre samarbeidspartnere som vi stoler på og vil anbefale. Våre kompetanseområder, som vi med stolthet og trygghet ønsker å være din samarbeidspartner på, er som følger:

  1. Skype-for-Business (m/avansert telefoni og video-integrasjon)
  2. Office365 og Exchange migreringsprosjekter
  3. SQL Servermicrosoft
  4. Azure og Azure AD Premium
  5. Hyper-V og VMM
  6. Forefront Identity Manager (FIM)
  7. EMS og Windows 10