Vi lover å holde fokus på å leverere på forventning og gi våre kunder den beste opplevelse av å jobbe med blinQ

Pål - Bruk
Pål Gran @ blinQ

Kundeløfte

Et kundeløfte burde være en klar og tydelig one-liner, men for oss måtte det bli 3:

  1. Vi lykkes sammen, som partnere
  2. Vi tar ikke på oss oppdrag vi ikke har kompetanse til
  3. Det er enkelt å bruke oss

Kompetanse

Vår kompetanse som selskap og som individer er det som gjør oss unike. Det finnes mange dyktige konsulenter med samme eller tilsvarende kunnskap, men kompetanse består av så mye mer enn kunnskap. Kompetanse innebærer at vi må evne å jobbe sammen, lytte, gjenfortelle og oversette med høy presisjon, og sette behov og kunnskap inn i en kontekst hvor vi skaper varige verdier for våre kunder.

Vår kompetanse er avhengig av at vi kontinuerlig utvikler vår kunnskap gjennom kursing, sertifiseringer og trening – og ikke bare innen det som er den enkeltes kjerneområde. Videre er tillit et sentralt begrep innen utvikling av kompetanse – vi må stole på makkerne våre, om de er ansatt i blinQ eller hos en av våre samarbeidspartnere. Kompetanseutvikling innebærer følgelig også trening på arbeidsmetodikk, kommunikasjon og kjøreregler, både våre egne og kundens.

Kunnskap er lett å teste. Still noen vanskelige spørsmål til en konsulent og sjekk svaret. Kompetansen kan du føle når vi setter oss ned og diskuterer dine utfordringer og muligheter.

Resultatansvar

blinQ kan levere på løpende timer, på målpris, på fastpris eller andre varianter. Men, kan vi velge så vil vi alltid ha resultatansvar for sluttresultatet. Det krever mer av både kunden og av oss før vi setter i gang, men det gir oss et felles målbilde, krever omforente kjøreregler og det er så veldig mye lettere å sette forventningene riktig.

Vi lover å være tydelige i kommunikasjonen og fortjene kundens tillit.

Forventningsstyring

Det er ikke negativt å levere bedre enn forventet – men det er utilgivelig å levere dårligere enn forventet. Hvis vi ikke er realistiske og beholder bakkekontakten, er tydelige på ansvarsfordeling og hva som kan og bør testes for godkjenning, har vi gitt fra oss den viktigste forutsetningen for å levere på forventning. Det følger naturlig at vi også kan være noe strenge på endringshåndtering – men vi anser det som helt nødvendig.

Vi har også opplevd at forventningen hos våre kunders IT-avdeling er noe annet enn det forretningen forventer. Vi har erfaring med å støtte IT i utarbeidelsen av business case for prosjekter og investeringer – og bistår gjerne i slike prosesser for å sikre at forventninger på alle sider av bordet blir synkronisert.

Oppsummert så kan vi si at vi har fokus på kundens gevinstrealisering gjennom å:

·         Fasilitere endringsledelse

·         Følge hele leveransens livssyklus – fra unnfangelse til avvikling

·         Gjøre kunden god – investerer tid i forventningsavstemming

·         Gjøre kun det som gir kunden en bedre hverdag