Ingen kunder, ingen blinQ. Det er akkurat så enkelt. Derfor vil du som kunde av blinQ oppleve at vi bruker tid på både de små og de store behovene dine. Vi følger leveransene hele veien og vi er der også når du kun vil ha noen å diskutere med.

Vi er en gjeng med kompetente, erfarne og entusiastiske kollegaer og venner som er enige om noen felles kjøreregler. Disse kjørereglene er viktige for oss, for de er en integrert del av vår identitet og de understøtter vårt utrettelige engasjement for prosjektets suksess.

Våre 4 kjøreregler er:

  1. Prosjektet er sjef – kunden er i fokus
  2. Læring for kundens regning er ikke OK
  3. Assumption is the mother of all f…-ups
  4. Vi leverer som team

Våre ansatte tilbys å være aksjonærer i blinQ og føler således daglig på ansvaret langt ut over den oppgaven som ligger rett foran dem. Det gjør oss trygge på at alle vet at vi ikke kan feile – alle leveranser skal kunne resultere i en kundereferanse.

Vårt motto er «INFRASTRUKTUR OG SKYTJENESTER – GJORT RIKTIG».

Det kan høres noe svulstig ut, men vi har opplevd prosjekter som både har gått veldig bra og prosjekter som ikke har gått på skinner. Vår subjektive betraktning av aktørene rundt oss, teknologiskifter, våre egne erfaringer og evnen til å lære også av andres feil – ledet oss til dette mottoet, fordi det finnes en riktig måte for hvert prosjekt. Vi skal leve opp til vårt motto gjennom riktige verktøy, kunnskap og kompetanse innen fagfeltet, god prosjektmetodikk og gjennom å tørre å være tøffe med kundene ved å stille krav til både oppmerksomhet og innsats, streng håndtering av endringer og tydelige godkjenningskriterier.

Så, når prosjektet er ferdig og kunden forfatter en attest til oss for arbeid utført…  er vi ikke fornøyde før kunden skriver nettopp vårt motto i referansen. «INFRASTRUKTUR – GJORT RIKTIG».

Les mer om vårt kundeløfte     Les mer om avtale og betingelser