blinQ er KEMPCenter Partner

kempcentercerticonsmall

blinQ har inngått en strategisk partneravtale med KEMP Technologies som innebærer at blinQ etableres som foreløpig eneste KEMPCenter Partner i Norden.

I tråd med vårt slagord, Infrastruktur – gjort riktig, er KEMP en partner som passer godt inn i vår portefølje. KEMP leverer løsninger med optimal kost/nytte og med ytelse og robusthet som passer godt inn i våre løsningsdesign, både som lastbalanserer, ADC for skybaserte og on-premise tjenester og reverse proxy.

Våre konsulenter har jobbet med KEMP sine produkter i en årrekke og vi har nå løftet vårt kompetansenivå ytterligere for å sikre at våre kunder får den beste løsningen for sitt behov.