Vi er opptatt av forutsigbarhet i våre leveranser - med god planlegging, presis levering og en plan for vedlikehold og støtte etter leveranse

Prosjektleveranser

blinQ leverer prosjektleveranser med dedikert prosjektleder og kan levere både på fast pris, målpris og etter prinsippet om time & material (løpende timer). Våre prosjektleveranser starter oftest med et forprosjekt og rådgivning. Vi benytter også produsentene og deres kompetanse aktivt i planarbeide når vi har avgrenset hvilke produsenter vi sammen ønsker å ha med i prosessen. blinQ støtter våre kunder som innkjøpsrådgiver – eksempelvis ved valg av ny standard klientmodell, print plattform etc. og forestår pris/kvalitetskonkurranse mot flere produsenter.

Fast bistand

blinQ bistår enkelte av våre kunder med fast bistand, fra et par dager i måneden og oppover. Dog stiller vi alltid krav om at våre konsulenter er tilgjengelig for bistand i prosjektleveranser og kurs/kompetansehevende aktiviteter. Våre konsulenter vil aldri være 100% låst til en kunde over lang tid, da vi vet at både kompetanse og team-følelse reduseres ved slike engasjement. Vi leverer som team og er avhengig av hverandre for å sikre at våre kunder får tilgang på riktig kompetanse når de trenger.

XaaS rådgiver og broker

blinQ AS fungerer som broker av tjenester fra andre service providere som vi vet leverer med god kvalitet. Ikke alle er best på alt, vi bistår med å sy sammen de riktige tjenestene som kan kjøpes «i skyen», om det er fra Microsoft eller en lokal service provider. Vår bistand sikrer verifisering av at alt kan virke sammen i henhold til kundens behov.

Eksempler på tjenester vi fasiliterer er Microsoft Office 365/Azure AD/Exchange Online/Skype online, VMware vCloud Air, Veeam Cloud Connect, Video-as-a-Service, managed print, klientdrift, applikasjonsdrift, nettverksdrift m.m. De fleste tjenester kan leveres med lagring i Norge

Proaktivt vedlikehold

blinQ har flere tjenester for proaktivt vedlikehold for å trygge kundens nattesøvn og god planlegging av nødvendige oppgraderinger og endringer. Eksempler er månedlig helsesjekk i henhold til en definert mal eller halvårlig datacenter resiliency test.

Beredskap/responstidsavtale

blinQ har egen vaktsløyfe tilknyttet vårt sentralbord og for kunder med slik avtale vil konsulenter være tilgjengelige også utenfor ordinær arbeidstid. Rask oppmøtetid, kompetente medarbeidere,
proaktivitet og fleksibilitet i rask problemløsning er i fokus. Ticket-system er ikke implementert per dags dato.