Har du planlagt noen av de følgende aktiviteter de neste par årene, bør du ikke nøle med å kontakte oss. Her er noen av våre spesialfelt

Du vet du er i gode hender hos blinQ når du skal:

  • Konsolidere datasenteret og flytte tjenester til skyen
  • Insource eller skifte driftsleverandør
  • Flytte til nye kontorer
  • Oppgradere møterom og arbeidsflyten i møter
  • Kaste ut den gamle hussentralen og ta i bruk smarte telefoniløsninger
  • Oppgradere din PC eller print-plattform
  • Unngå nedetid og datatap i ditt datasenter
  • Ta i bruk smartere løsninger for å gi dine brukere tilgang på applikasjoner og data
  • Spare kostnader