Tiden er på vei til å renne ut for Lync 2010

Tiden er på vei til å renne ut for Lync 2010. Basert på bildet så ser man at Mainstream  Support End Date har passert. Hva betyr så det? Jo, det er nå slutt på vanlige oppdatering til Lync 2010, det vil kun komme kritiske oppdateringer.

Lync2010 Product Lifecycle

Men det er jo ikke bare det som skjer når. For kunder som sitter der ute med Lync 2010 og ikke minst Lync 2013, som det er ganske så mange av, så begynner det å brenne et blått lys. Det kan dere lese om her:

Lync2013blog.blogspot.no

Det er kommet en mail fra Micorsoft Support rundt utfordringer for kunder som benytter Lync 2010 eller Lync 2013.

«Etter å ha gjort flere grundige undersøkelser og tester så har vi fått bekreftet at både Lync Server 2010 og Lync server 2013 har utfordringer med sitt «self-signed» sertifikat med SHA-1 algoritmen til Lync klienten. I mellomtiden viser det seg at Skype for Business Server 2015 og Skype for Business Online utsteder «self-signed» sertifikater med SHA-2 algoritmen til sine klienter.

Etter flere grundige undersøkelser så klarer vi ikke endre på Hash algoritmen til «self-signed» sertifikatet som Lync Server 2010 og Lync Server 2013. Dette gjør at vår anbefaling er å oppgradere til Skype for Business Server 2015 før 1.januar 2017.»

Basert på dette har Sjefkonsulent Kai Stenberg gjort egne undersøkelser og funnet at SHA-1 i utgangspunktet er en klient utfordring, men gjelder altså Lync Server 2010 og Lync Server 2013.

Trenger du vite mer om dette og hva det kan få for konsekvenser, så ta gjerne kontakt med Kai Stenberg.