Som et relativt lite selskap kommer vi nok ikke til å utgjøre den største forskjellen hverken på miljø eller samfunn, men vi har i alle fall bestemt oss for å gjøre det vi kan. Både hva gjelder miljø gjennom bruk av kollektivtrafikk, avfallssortering, korrekt avhending av IKT-utstyr og ikke minst stille krav til våre leverandører og partnere.

Når det gjelder samfunnet for øvrig, har vi tatt mål av oss om å bidra på de arenaer hvor vi kan. Faglig gjennom deling av kompetanse og kunnskap i faglige fora og blogg, seminarer og der hvor vi ellers kan gi et bidrag. Sosialt gjennom støtte til kultur og breddeidrett der hvor våre ansatte har tilhørighet.

Alle ansatte i blinQ er pålagt å følge våre forretningsetiske retningslinjer. Tilsvarende stiller vi også krav til våre partnere og leverandører om å følge de samme retningslinjer eller tilsvarende som minst dekker de samme krav. Klikk her for å lese våre Forretningsetiske retningslinjer_v1.1