For å kunne betjene våre kunder innen portal og arbeidsflyt, har blinQ inngått et samarbeide med Point Taken.

point-taken_logo_color

blinQ skal være en ledende systemintegratør innen infrastruktur. Vår kompetanse strekker seg fra det fysiske datasenteret og opp til kommunikasjonslaget og klientplattformen. På forretningsapplikasjoner og portalløsninger har vi imidlertid ikke kompetanse i eget hus. For portalløsninger og arbeidsflyt har vi i stedet valgt å samarbeide med Point Taken, et selskap med høy kompetanse innen Sharepoint, Nintex og verdiøkende løsninger for effektiv samhandling. Point Taken stiller de samme krav til kvalitet i sine leveranser som oss og vi kjenner hverandre gjennom mange år.

Point Taken tar Sharepoint og samhandling på alvor. De investerer tid i å sette seg grundig inn i brukernes behov før løsning utvikles. Point Taken er også Microsoft Gold Partner på Cloud Productivity, Collaboration and Content, Application Development og Application Integration. Point Taken er i tillegg Premium Nintex partner i Norge og eksperter på arbeidsflytsløsninger som de leverer til en rekke små og store kunder.

Rune Tangen - leder av Point Taken
Rune Tangen – leder av Point Taken

Jeg er trygg på at vårt samarbeide vil komme våre kunder til gode gjennom gode råd, kvalitet i leveranse og forutsigbarhet i oppnåelse av forretningsmessige mål.

blinQ vil tilsvarende styrke Point Taken sin portefølje gjennom å være preferert partner på infrastruktur prosjekt- og utstyrsleveranser til Point Taken sine kunder.

Kontakt:

blinQ AS: Pål Gran | Administrerende direktør | 909 53 775

Point Taken AS:  Rune Tangen | CEO | 926 00 059

Les mer om Point Taken AS

Point Taken gold