Samler kompetanse i felles lokaler

dt0a5423-kopi

blinQ skal være en ledende systemintegratør innen infrastruktur. En slik posisjon krever både høy kompetanse og stor faglig bredde. Et område hvor vi ser det er en lengre reise å bygge tilstrekkelig kapasitet og kompetanse, er innen enterprise core datasenter switching/routing og WAN/MPLS. BlueTree er et selskap med meget tung kompetanse og erfarne konsulenter innen nettverk og sikkerhet og de stiller samme krav til kvalitet i sine leveranser som vi gjør av oss selv. Vi oppdaget allerede gjennom første samtale at vi både tenker og arbeider likt med våre kunder og leveranser.

I tillegg til nevnte områder, vil BlueTree styrke vår kapasitet innen sikkerhet og trådløst, samt tilføre vår portefølje drift og overvåking av nettverk og sikkerhet for våre kunder. Dette samarbeidet vil komme våre kunder til gode umiddelbart.

I forlengelsen av våre samtaler rundt samarbeide, har vi valgt en løsning med kontorfellesskap hvor informasjonsflyt, erfaringsutveksling og tilgang på riktig kompetanse blir umiddelbar.

Kontakt:

blinQ AS:             Pål Gran | Administrerende direktør | 909 53 775

BlueTree AS:      Jean-Paul Baaklini | Administrerende direktør | 941 70 073

Les mer om Blue Tree AS